onsdag 28 januari 2009

Apollons Kavel - Le debut!

Jag hafver idgat debut!!! Icke den sexuelle, ty den hafver jag - som bekant äro - afvklarad sen längst tillbaka. Nei, jag haver idgat bok-debut! JAG - KRISTERO HOLMERO - ÄRO FÖRFATTARE! Icke endast bagardräng. Icke endast mästerlig älskare och amoreusör! Ty äfvenledes FÖRFATTARE! En gränseleuse poet, det är mitt öde.

Boken, mitt förstlings-värk, hafva titeln "Apollons Kavel". Går att tolka mången väg, intet sant? Utöver de alldra nydligaste urval af mina poemer, bjuda den äfven på de stilfulle kake-porträtter och det allra hederligaste av föremål - ett förord. Författat utaf en annan riktig författare. En vetare av litteraturen. Den Algot Nattkrök.

Boken köpa ni, directement från förlaget.

Ja, nu! *hyrjer och hurrer* Ja, nu, köpen boken nu, mein gott folk! Köp den här.

Väneligen,
ruseligt,
eder
Krister Holmér - Författaren

1 kommentar:

Karl sa...

Utseukt, mon frère, utseukt!

I, monsieur, ären genialisker! Sällan hafver Iach Så beskrattat någon Thingest tidigare.

Mich feurbrüllar det, eheru, att I icke hafven Scrivit på circus Eth samt Eth halfvdt år!

Nåväl, Iach ville endast lämna en petit commentaire åt Eder.

Tagen I er gerne en Blick på min bloggus, på sakerattbligalenoverivardagen.blogg.se

Gutår, gode bror!